Фундаментални асани в Ащанга йога

Методът на Ащанга йога се фокусира, първоначално върху практикуването на асани, с цел да се подобри здравето на практикуващия, а тялото му да стане по-силно и гъвкаво. Това води неусетно до баланс на ума и контрол върху сетивата.

Ащанга йога е прогресивна Асана практика, която се състои от три основни части. Много лесно и удобно би могла да се направи алегория със сандвич. Да точно така, без шега!

Както и сандвичът, който има хлебче отгоре и отдолу, така и Асана практиката започва винаги със Слънчеви поздрави (Surya namaskar A и Surya namaskar B ), последвани от изправени асани и завършва с финални асани. 

Началото на практиката формира фундаментът, върху който се изгражда цялостната практика, а финалните асани успокояват ума и подготвят тялото за заслужена почивка.

В средата на практиката, както и в нашата алегория имаме плънка. Тъй като Ащанга йога дава възможност за постоянен прогрес, то и сериите от Първа до Шеста са с нарастваща трудност. Практикуващият има възможността да изгради собствена практика, съобразена с неговото физическо ниво и прогрес.

Shri K. Pattabhi Jois сравнява ума с маймуна (cañcala), която скача от едно място на друго и никога не остава неподвижна. Научаването на фундаменталните асани в практиката ни позволява да успокоим ума и да се насладим на една истинска медитация, която е в хармония с нашите движения. Това ще подготви ума и тялото ни за предизвикателствата, които ще ни предложи практиката в серията. Асаните се наричат фундаментални, не без причина. Движенията, които научаваме в тези пози са основополагащи за разбирането ни на по-нататъчната част от практиката.

Както казва Дейвид Робсън, по отношение на фундаменталните асани, „Трябва първо да се научим да ходим, преди да започнем да тичаме.“.

Очакваме Ви на шалтето, за да поставим основите, необходими за изграждането на една стабилна практика!

Галина Соколова

17 септември 2020