Ащанга йога - сила и контрол

Ащанга йога възпитава постоянно усилие на ума и тялото, непоклатима воля и отдаденост на самоусъвършенстването.

🔥
Самият Шри Патабхи Джойс в ‘Йога мала’ обяснява:

„Накратко, няма съмнение, че чрез практикуването на йога човек може да постигне желания покой и блаженство, способността да разграничава истинския Аз от не-аза, душевния мир и свободата от болести, смърт и бедност.

Човек не може да постигне нищо на света, ако сетивните му органи са слаби.  Преживяването на Аза, за слабите, просто не е възможно.

💎
Наям атма балахинена лабхи
На медхая на бахунашрутена.

[Истинският Аз не може да бъде постигнат от слабите,
от интелекта или с усърдно учене.]

— Мундака Упанишад

Така казват Ведите.  Тук думата бала означава сила, както физическа, така и умствена.  Тялото трябва да се освободи от всякакви болести, които отклоняват ума другаде.

Физическата сила, умствената сила и силата на сетивните органи – всичко това е много важно.  Без тях човек не може да постигне духовна сила.  Но интелектуалната сила и познаването  на свещените писания сами по себе си не водят до Самореализация; анализът на коментарите и техните различни обяснения не водят до истинския Аз.

Всъщност дори не е достатъчно да изучаваме Веданта задълбочено под ръководството на Гуру.

Единствено практиката е пътят към Атма Лабха [постигане на Аз-а].

Ученикът, който следва указанията и инструкциите на Гуру със смирен ум, незасегнат от влиянието на външните и вътрешните сетивни органи, ще осъзнае автентичната форма на Вселенския Аз.

Това е истинската същност на йога. “

_ 🕉️ _
 
Кирил Йорданов